ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΦΥΣΗΤΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΟΥΚΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Ομηρ▀δου Σκυλ▀τση 19 & Πřλης 1
Πειραι▄ς ΤΚ: 18531

Τηλ: 210 - 3459724
e-mail: kodak@fysito-gyali.gr